ZThemes
[News] 120502 อีจุนยอมรับว่าเขาเคยวางแผนที่จะเป็น ‘Ulzzang’ อีจุนได้เปิดเผยรูปภาพของตัวเองเมื่อสมัยวัยรุ่น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ในรายการ ‘SBS Strong Heart’ อีจุนกล่าวว่า “ผมได้อัพโหลดรูปภาพที่จงใจถ่ายของผมลงในเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง ‘Ulzzang’ (คนหน้าตาดี) และผมได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆ ในวันถัดมาผมกลายเป็น Ulzzang” เมื่อได้เห็นรูปเก่าๆของอีจุน แขกในรายการได้ตั้งข้อสังเกตุว่าเขาคล้าย Rain แม้ว่ารูปถ่ายของเขาจะดูไม่เป็นธรรมชาติ อีจุนยอมรับว่าเขาจัดฉากไว้ล่วงหน้า “ความจริงแล้วเพื่อนของผมที่เรียนเกี่ยวกับการถ่ายรูป ช่วยจัดฉากและไฟ จัดท่าทางมุมกล้อง มุมสายตา และริมฝีปาก” คำพูดของอีจุนทำให้ทุกคนหัวเราะให้กับการเปิดเผยที่ตรงไปตรงมาของเขา Source & Image: TVReport via NateCr: allkpopTrans-Thai: JustblaqThailand  

[News] 120502 อีจุนยอมรับว่าเขาเคยวางแผนที่จะเป็น ‘Ulzzang’ 

อีจุนได้เปิดเผยรูปภาพของตัวเองเมื่อสมัยวัยรุ่น 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ในรายการ ‘SBS Strong Heart’ อีจุนกล่าวว่า “ผมได้อัพโหลดรูปภาพที่จงใจถ่ายของผมลงในเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง ‘Ulzzang’ (คนหน้าตาดี) และผมได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆ ในวันถัดมาผมกลายเป็น Ulzzang” 

เมื่อได้เห็นรูปเก่าๆของอีจุน แขกในรายการได้ตั้งข้อสังเกตุว่าเขาคล้าย Rain 

แม้ว่ารูปถ่ายของเขาจะดูไม่เป็นธรรมชาติ อีจุนยอมรับว่าเขาจัดฉากไว้ล่วงหน้า “ความจริงแล้วเพื่อนของผมที่เรียนเกี่ยวกับการถ่ายรูป ช่วยจัดฉากและไฟ จัดท่าทางมุมกล้อง มุมสายตา และริมฝีปาก” คำพูดของอีจุนทำให้ทุกคนหัวเราะให้กับการเปิดเผยที่ตรงไปตรงมาของเขา

Source & Image: TVReport via Nate
Cr: allkpop
Trans-Thai: JustblaqThailand